top of page

OM OSS

Advokatkontoret ligg i gamle meieribygget på Sandane, som er kommunesenteret i Gloppen. Vi er ein del av eit kontorfellesskap med i dag 4 advokatar og advokatsekretær.

Kontoret er betjent kvar dag måndag - fredag kl. 08:00-15:30.

Du kan også avtale møte utanom kontortida.

Fagområder

FAGOMRÅDER

Arv og skifte

 • Generasjonsskifte

 • Forskot på arv

 • Gåvebrev

 • Testament

 • Framtidsfullmakt

 • Privat skifte

 • Offentleg skifte

Fast eigedom

 • Plan- og bygningsrett

 • Naborett

 • Seksjonering av eigedom

 • Tingsrett

 • Tomtefeste

 • Ekspropriasjon/grunnavståing

 • Oppgjersoppdrag

 • Eigedomsmekling

 • Jordskifte

 • Handverkartenester (kontrakt)

Forvaltningsrett

 • Søknad om dispensasjonar

 • Uttale/klage i plansaker

 • Klage på enkeltvedtak

 • Seksjonering av eigedom

 • Kommunalrett

Oppdrag på vegne av tingretten

 • Konkursbu

 • Offentleg skifte av dødsbu

 • Tvangssal av eigedom

huseierne-logo-new.png

Huseiernes Landsforbund, avd. Sogn og Fjordane, har sitt distriktskontor ved vårt kontor, der Jan Erik Mardal er distriktsleiar og samarbeidsadvokat. Som medlem får du ein halv time gratis juridisk bistand per år, samt 20 % rabatt på ordinær timepris

Logo_10cm_kvit_web-2.png

Skal du selje bustad?

 

Vi har lang erfaring med sal av einebustader, leilegheiter, gardseigedomar og fritidseigedomar. Kjerneområdet vårt er Gloppen, Stryn og Jølster.

bottom of page